Kapituła Konkursu

Jan Szmidt

Prof. dr hab. inż.
Jan Szmidt

Rektor Politechniki Warszawskiej
Przewodniczący KRASP
Honorowy Przewodniczący Kapituły

Anna Kiryjow

Anna Kiryjow

Prezes Stowarzyszenia PR
i Promocji Uczelni Polskich "PRom"

Zygmunt Krasiński

dr Zygmunt Krasiński

Dyrektor KPK do PR Horyzont 2020

Liliana Lato

Liliana Lato

Przewodnicza
IROS Forum

Dominik Leżański

Dominik Leżański

PSRP

Agata Lech

Radosław Łyko

Przewodniczący Zarządu
ESN Polska

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Paweł Poszytek

dr Paweł Poszytek

Dyrektor generalny FRSE

Bianka Siwińska

dr Bianka Siwińska

Dyrektor Zarządzająca
Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Janusz Szymczak-Gałkowski

Juliusz Szymczak-Gałkowski

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW

Marek Tukiendorf

Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP

Łukasz Wojdyga

Łukasz Wojdyga

Dyrektor Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej

Patronat

Partnerzy

Sekretariat