Regulamin

Misja Nagrody

Misją nagrody środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest pod honorowym patronatem Przewodniczącego KRASP. W skład Kapituły Nagrody zostaną zaproszeni przedstawiciele głównych instytucji i organizacji uczestniczących w procesach umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.

Organizator

Nagroda jest przyznawana w ramach programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Sekretariat Nagrody prowadzi Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31.

Adresaci Nagrody

Nagroda Środowiskowa Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars kierowana jest do osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie internacjonalizacji polskich szkół wyższych, w szczególności do pracowników uczelni akademickich, zarówno działów i biur współpracy z zagranicą, promocji i rekrutacji, jak i dziekanatów i innych jednostek administracji oraz kadry zarządzającej, w tym władz uczelni, którzy swoją pracą, zaangażowaniem, osiągnięciami, doświadczeniem oraz umiejętnościami w sposób szczególny kształtują oblicze umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Wymagania

Podstawą udziału jest wypełnienie i przesłanie do Sekretariatu Nagrody "Ankiety kandydata"

Kandydatów mogą zgłaszać: partnerzy Nagrody, rektorzy i prorektorzy, dziekani i prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 21 grudnia 2023 roku.

Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać pocztą elektroniczną do Sekretariatu Nagrody, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nagroda 2024 zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • Gwiazda Zarządzania - Management Star
  • Gwiazda Rozwoju - Development Star
  • Gwiazda Kształcenia - Teaching Star
  • Gwiazda Marketingu - Marketing Star
  • Gwiazda Badań - Research Star
  • Gwiazda Dyplomacji Naukowej - Science Diplomacy Star
  • Gwiazda Dyplomacji Publicznej - Public Diplomacy Star
  • Wschodząca Gwiazda - Rising Star

Przyznana zostanie także Nagroda Specjalna:

  • "Wybitna Gwiazda - Distinguished Star".

Zasady wyłonienia laureatów

Laureaci Nagrody zostaną wyłonieni przez Kapitułę Nagrody składającą się z osób zaufania publicznego powołanych przez Organizatora Nagrody, a także zgłoszonych przez instytucje i organizacje zaproszone do współpracy przy przyznawaniu Nagrody. Szczegółowe zasady wyłaniania laureatów ustali Kapituła Nagrody. Kapituła ma także prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia.

Gala Nagrody 2024

Gala VII edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars odbędzie się 8 lutego 2024 roku w Poznaniu, podczas dorocznej konferencji z cyklu "Studenci zagraniczni w Polsce". Laureaci otrzymają statuetki i dyplomy, a także nagrody ufundowane przez partnerów Nagrody. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach www.perspektywy.pl; www.studyinpoland.pl; w newsletterze "Study in Poland", „Newsletterze Akademickim” oraz poprzez patronów medialnych.

Postanowienia końcowe
Osoba lub instytucja zgłaszająca kandydata do Nagrody potwierdza, że zgłoszona osoba wyraża zgodę na kandydowanie i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

Dodatkowe informacje
Magdalena Chróstna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Perspektywy Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31. Dane osobowe będą przetwarzane przy realizacji zadań wynikających z udziału w procesie przyznawania Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2024” (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod adres siedziby Perspektywy Press Sp. z o.o. (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Patronat

Partnerzy

Sekretariat