Przyznano nagrody środowiskowe Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020

Umiędzynarodowienie nauki i procesu dydaktycznego to główne wyzwanie, przed którym stoi polskie szkolnictwo wyższe. Nagroda Środowiskowa "Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars" stanowi wsparcie tego procesu. Nagrodą, już po raz trzeci, uhonorowano osoby mające wybitne osiągnięcia w badaniach nad internacjonalizacją, zarządzaniu procesem umiędzynarodowienia, marketingiem za granicą, kształceniu obcokrajowców i działaniach w zakresie dyplomacji akademickiej. Przyznane zostały również nagrody specjalne.

Misją tej nagrody jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych. – Nagroda promuje osoby, które ucieleśniają idee otwartości polskiego środowiska akademickiego na świat. To ważne dla środowiska wyróżnienie, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma kluczową wartość – podkreśla dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, członkini Kapituły Nagrody.

Gwiazdy Umiędzynarodowienia to wyróżnienie dla ludzi, którzy zajmują się umiędzynarodowieniem "praktycznie". W tym roku wprowadzono nową kategorię: Gwiazda Dyplomacji Publicznej / Public Diplomacy Star.

– Nie da się umiędzynarodowić uczelni bez współpracy z ambasadorami i innymi przedstawicielami placówek dyplomatycznych – podkreśliła podczas posiedzenia Kapituły w dniu 8 stycznia dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW. – Stworzenie tej kategorii jest bardzo dobrym posunięciem, bo dyplomatów docenia się zwykle za ich pracę polityczną, a niezmiernie rzadko dostrzegana jest ich rola w innych obszarach. Dzięki temu wyróżnieniu ambasadorzy zobaczą, że ich nierzadko pionierska i ciężka praca na rzecz świata nauki jest dla środowiska ważna. Przyznawane są także dwie nagrody specjalne: dla wschodzącej gwiazdy umiędzynarodowienia (Rising Star) oraz dla rektora, która ma szczególne osiągnięcia w zakresie internacjonalizacji (Distinguished Star).

Laureatami Nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020" zostali w poszczególnych kategoriach:

Research Star: prof. Grzegorz Mazurek, Akademia Leona Koźmińskiego
Teaching Star: prof. Jacek Szepietowski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Public Diplomacy Star: prof. Adam Jelonek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Marketing Star: Marcin Witkowski, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Management Star: dr Dorota Piotrowska, Politechnika Łódzka
Rising Star: Wiktoria Herun, Urząd Miasta Lublin

Specjalną nagrodą "Distinguished Star uhonorowano (pośmiertnie) profesora Marka Tukiendorfa, byłego rektora Politechniki Opolskiej, byłego przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, w której reprezentowane są główne polskie instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój umiędzynarodowienia: MNiSW, KRASP NAWA, FRSE, Perspektywy, IROs Forum, Parlament Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Stowarzyszenie PRom, Erasmus Student Network. Honorowy patronat nad nagrodą sprawują wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Nagrody (w postaci wyjazdów na prestiżowe konferencje międzynarodowe) ufundowały: FRSE (Research Star, Management Star), NAWA (Teaching Star, Marketing Star), LOT (Rising Star), IREG Observatory (Diplomacy Star).

Gala finałowa Nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars" odbędzie się 27 stycznia 2020 r. w Łodzi podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2020".

Strona nagrody: www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl
Strona konferencji: www.studyinpoland.pl/konferencja2020

 

Patronat

Partnerzy

Sekretariat