Kategoria: Rising Star

dr Agata Karska

Pełnomocnik dziekana ds. umiędzynarodowienia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Koordynator uczelniana dwóch projektów NAWA w ramach programów dla instytucji: „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” oraz „PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”.

Dr Agata Karska w sposób unikatowy łączy prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie i koordynowanie szeregu projektów mających na celu zwiększenie umiędzynarodowienia badań i kształcenia na uniwersytecie. Jako badaczka, dr Agata Karska kieruje grupą astrofizyki molekularnej MA-Lab i zajmuje się problematyką powstawania gwiazd i planet we Wszechświecie. Jej badania są doceniane na świecie i silnie wspierane w kraju przez Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Z kolei jako pełnomocnik dziekana ds. umiędzynarodowienia, a wcześniej promocji, dr Karska inicjuje i wdraża projekty kierowane do studentów, doktorantów i pracowników. Tylko w ramach projektów NAWA przewidzianych jest ok. 200 międzynarodowych wizyt studyjnych i organizacja sześciu konferencji międzynarodowych we współpracy z uniwersytetami w Kopenhadze, Lejdzie, Newcastle i Innsbrucku.

Aktualnie dr Agata Karska zajmuje się opracowaniem procedur służących wzmocnieniu współpracy badawczej z ośrodkami o międzynarodowej renomie w ramach projektu „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działania te wpisują się w strategię rozwoju uniwersytetu i są ważnym elementem starań o uzyskanie statusu uczelni badawczej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Patronat

Partnerzy

Sekretariat