Kategoria: Management Star

Dorota Maciejowska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej w Krakowie (studia podyplomowe). Od stycznia 2015 r. kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ.

Dorota Maciejowska koordynuje współpracę i partnerstwa z zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego i instytucjami badawczymi na poziomie uniwersyteckim, zarządza programami wymiany bilateralnej i mobilności pracowników w ramach projektu Erasmus + oraz programu SYLFF. Aktywnie uczestniczy w szeregu międzynarodowych i krajowych sieci naukowo -edukacyjnych, w tym w sieci Coimbra Group (jako przewodnicząca grupy Academic Exchange and Mobility), UNA Europa, The Guild of European Research-Intensive Universities, SYLFF Network oraz IROs Forum. W 2016 r. stypendystka Departamentu Stanu USA w ramach EducationUSA Leadership Institute. Autorka publikacji i prezentacji na konferencjach i seminariach z zakresu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego oraz zarządzania mobilnością naukową i edukacyjną studentów, doktorantów i pracowników. W nadchodzących latach jej praca będzie koncentrować się na kwestiach związanych z digitalizacją mobilności, ułatwieniem dostępu do mobilności dla większej liczby studentów i pracowników uczelni, zacieśnianiem partnerstw w ramach międzynarodowych badań naukowych i edukacji, a także rozwijaniem nowych form współpracy

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Patronat

Partnerzy

Sekretariat