Laureaci 2020

Kategoria: Gwiazda Badań

Grzegorz Mazurek

Akademia Leona Koźmińskiego

W kontekście swojej roli w procesie badawczym używa określenia „gracz zespołowy”. Jak sam tłumaczy: – Czasami jako menedżer zespołu badawczego muszę umieć stworzyć cały szkic, a czasami jako jeden z wielu naukowców w projekcie mam tylko umiejętnie połączyć kropki. Naukowiec obecnie musi być multiinstrumentalistą, to trudne, ale też wartościowe wyzwanie: zmusza do ciągłego rozwoju.

Skąd jego zainteresowanie badaniami nad umiędzynarodowieniem? Mówi, że wynika po części z pełnionej od siedmiu lat funkcji prorektora ds. współpracy z zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego. – Najpierw jako naukowiec, dydaktyk i konsultant zajmowałem się szeroko rozumianym wpływem internetu i technologii na życie i biznes, a potem dzięki pracy na stanowisku prorektora dołożyłem do tych zainteresowań badawczych „drugi filar”, czyli umiędzynarodowienie – wyjaśnia. Dalej zauważa, że dziś oba światy: cyfryzacji i umiędzynarodowienia wzajemnie się napędzają, determinując ogromne zmiany w nauce, dydaktyce i szerzej – w pozycji szkół wyższych i naukowców we współczesnym krajobrazie społeczno-gospodarczym.

Ma na swoim koncie znaczące publikacje m.in. o umiędzynarodowieniu (w samym tylko 2019 r. cztery wysoko punktowane artykuły bezpośrednio nawiązujące do tej tematyki). Od lat publikuje w najlepszych na świecie czasopismach naukowych (np. „European Management Journal”, „Business Horizons”; najnowsze publikacje dr. hab. Mazurka – obecnie w fazie recenzji – ukażą się w „Journal of Marketing for Higher Education” – Scopus – oraz w „European Journal of International Management – IF = 0,672). Pracuje w międzynarodowych zespołach badawczych. Aktywnie uczestniczy w pracach instytucji, które kreują światowe szkolnictwo ekonomiczne i biznesowe (np. Advisory Board EFMD). Występuje na konferencjach krajowych i międzynarodowych – jest zapraszany jako ekspert w obszarze transformacji cyfrowej i umiędzynarodowienia uczelni. Redagowany przez niego podręcznik E-marketing – planowanie, narzędzia, praktyka został uznany przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za najlepszy podręcznik akademicki 2018-2019. Na ALK utworzył i koordynuje program magisterskich studiów Management in Virtual Environments/Master in Digital Marketing.

Tak w pracy naukowej, jak i administracyjnej cechuje go profesjonalizm, zaangażowanie i kreatywność. Tę ostatnią rozwija, gdy ma umysł wolny od spraw codziennych. – Śmieję się, ale prawda jest taka, że najlepsze pomysły pojawiają się, gdy jestem zrelaksowany: w czasie trekkingu na dalekiej wyspie czy po dwudziestym kilometrze biegu – zdradza.

 

Patronat

Partnerzy

Sekretariat