Laureaci 2020

Kategoria: Gwiazda Nauczania

Jacek Szepietowski

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW oraz prorektorem ds. rozwoju UMW. Ma wyjątkowy dorobek w zakresie międzynarodowej współpracy/umiędzynarodowienia na polu edukacyjnym. Sprawił, że prowadzona przez niego jednostka stała się renomowanym ośrodkiem akademickiej dermatologii i wenerologii. Dziś zarówno studenci, jak i lekarze z innych krajów zabiegają, by właśnie we Wrocławiu odbywać krótko- i długoterminowe staże.

Przez wiele lat odpowiadał za całokształt szkolenia z zakresu dermatologii i wenerologii dla zagranicznych studentów (szkolenie w języku angielskim: prowadził wykłady, ćwiczenia i egzaminował). Wśród jego ostatnich osiągnięć jako nauczyciela akademickiego warto wymienić: wypromowanie specjalistów z dermatochirurgii z Etiopii (studenci wcześniej odbyli 12-miesięczne staże w kierowanej przez prof. Szepietowskiego klinice), wyszkolenie w ramach „Mentorship Program” lekarzy z Gruzji, Butanu i Etiopii, coroczne szkolenie lekarzy z różnych ośrodków akademickich z Ukrainy.

Od lat przeprowadza (jako egzaminator zewnętrzny) egzaminy specjalizacyjne na Uniwersytecie w Addis Abebie (Etiopia). Prowadził Letnią Szkołę Psychodermatologii na International Caucasus University w Tbilisi (Gruzja), prowadził szkolenie dla rezydentów i studentów III stopnia na American University of Beirut (Liban), wykładał w wielu zagranicznych (m.in. USA, Jordania, Rosja, Węgry) ośrodkach akademickich, w tym bardzo egzotycznych – jego aktywność wykładowa sprawiła, że obcokrajowcy interesują się UMW jako atrakcyjnym miejscem kształcenia. Dzięki międzynarodowym kontaktom i aktywności w światowym środowisku medycznym udało mu się pozyskać dla Polski kilka sympozjów międzynarodowych, ostatnio m.in. 8th Conference of the European Hidradenitis Suppurativa Foundation, która odbyła się we Wrocławiu w 2019 r.

 

Patronat

Partnerzy

Sekretariat