Laureaci 2020

Kategoria: Gwiazda Zarządzania

Dorota Piotrowska

Politechnika Łódzka

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ

Jako dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ kieruje 50-osobowym zespołem, w którym dzięki jej staraniom panuje kreatywna atmosfera i otwartość na podejmowanie nowych wyzwań. Działając na bardzo trudnym i konkurencyjnym rynku technicznych szkół wyższych, stara się pokonywać bariery stojące przed uczelnią, na której pracuje, i wielokierunkowo rozwijać współpracę międzynarodową PŁ. Charakteryzuje się innowacyjnością, wizjonerstwem i elastycznością.

Z Politechniką Łódzką związana jest od lat. Zaczynała (2004) jako szeregowy pracownik uczelni odpowiadający za działalność organizacyjną. Potem (2008-2017) pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. kształcenia w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. Od 2018 r. jest dyrektorem Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej, którego model funkcjonowania przygotowała, tworzyła i finalnie wdrożyła. Kierowana przez nią jednostka już w pierwszym roku działalności (2018) osiągnęła ogromny sukces w pozyskiwaniu grantów w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Jej aktywność na macierzystej uczelni od kilkunastu lat dotyczy właśnie współpracy międzynarodowej. Współtworzyła nowatorskie projekty z zakresu kształcenia w środowisku międzynarodowym – Problem Based Learning oraz European Project Semester. Wdrożyła innowacyjną koncepcję Flipped Education (odwróconego kształcenia), która w Politechnice Łódzkiej jest realizowana od 2017 r. wspólnie z Uniwersytetem Harvarda i Olin College z USA. W czasie swojej pracy na uczelni wymyśliła i koordynowała „Francuską Akademię Młodego Inżyniera” oraz projekt „Klucz Francuski – Internalization at home” (projekt dla uczniów szkół podstawowych i średnich). Co roku organizuje i współorganizuje konferencje międzynarodowe i międzynarodowe szkoły letnie. Jest również Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus i głównym negocjatorem w umowach o podwójnym dyplomie, a także głównym koordynatorem projektów związanych z udziałem uczelni w rankingach międzynarodowych.

Za swoją działalność menedżerską otrzymała w 2019 r. Nagrodę II st. MNSiW oraz LUMEN 2019.

Patronat

Partnerzy

Sekretariat