Laureaci 2020

Kategoria: Gwiazda Marketingu

Marcin Witkowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pracuje w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM, gdzie koordynuje projekty międzynarodowe. Zorganizował w Poznaniu (2019 r.) pierwszą w Polsce EUPRIO Annual Conference, czyli konferencję europejskiego stowarzyszenia European Association of Communication Professionals in Higher Education, którego jest sekretarzem i jedynym polskim członkiem Komitetu Sterującego.

Promuje UAM za granicą (koordynuje udział uczelni w trzech programach: Study in Poland, Ready-Study-Go, Poland! i Study in Poznań), prowadzi program wymiany międzynarodowej CEEPUS i obsługuje wizyty gości zagranicznych na uczelni (m.in. służy jako tłumacz – w pracy posługuje się pięcioma językami). Jest zaangażowany w prowadzenie Orientation Week dla studentów zagranicznych na UAM. Od 2019 r. jest jednym z redaktorów nowej strony internetowej uczelni w języku angielskim (www.international.amu.edu.pl), a od 2020 r. współtworzy nowy anglojęzyczny profil uczelni w mediach społecznościowych.

W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie marketingowe nabyte na wcześniej zajmowanych stanowiskach (m.in. był pierwszym kierownikiem Biura Informacji i Promocji UAM – 2008-2012, promował uczelnię na rynkach zagranicznych np. w Kazachstanie, w Chinach czy na Ukrainie; reprezentował UAM na międzynarodowych konferencjach, szkoleniach i seminariach – np. konferencje NAFSA: Association of Internatiional Educators, konferencje w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim czy za granicą – uniwersytety w Manheim, Perugii, Barcelonie czy na Tajwanie). Tworzył i współtworzył wnioski o dofinansowanie NAWA w programach Promocja Zagraniczna i Welcome to Poland.

 

Patronat

Partnerzy

Sekretariat