Laureaci 2020

Kategoria: Wschodząca Gwiazda

Wiktoria Herun

Urząd Miasta Lublin – Referat Umiędzynarodowienia w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości

Mnogość działań, które podjęła w kontekście umiędzynarodowienia, może imponować. Dziś jako kierownik powstałego w 2019 r. Referatu Umiędzynarodowienia w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości UML m.in. koordynuje program „Study in Lublin”, prowadzi portal informacyjny dla cudzoziemców oraz profile programu w mediach społecznościowych. Koleżeńska, pomysłowa, zaangażowana – to zjednuje jej sympatię w codziennej pracy.

Od 2012 r. promuje Lublin jako miasto akademickie na arenie międzynarodowej (nie tylko w krajach Europy Wschodniej i Azji, ale też np. w Portugalii, Szwecji czy USA). W tym zakresie oprócz prowadzenia portalu http://www.study.lublin.eu (gdzie też tłumaczy teksty na języki angielski, rosyjski i ukraiński) organizuje wyjazdy zagraniczne dla przedstawicieli lubelskich uczelni, spotkania w ambasadach i konsulatach, a także w szkołach i na uczelniach zagranicznych.

Do jej zadań (od 2011 r.) należy pozyskiwanie grantów na projekty integracyjne oraz aktywne realizowanie tych projektów – wśród takich przedsięwzięć był m.in. projekt Studenci w Lublinie. Ponadto w latach 2014-2016 prowadziła dyżury w uruchomionym dzięki grantowi Punkcie Obsługi Cudzoziemców.

Jako ekspertka występowała na międzynarodowych forach (np. w Norrkoping na konferencji „Welcoming Refugees – local European experiences. Good practices” czy przed Komisją Europejską z wykładem „Foreigners in Lublin”). Zorganizowała dwie międzynarodowe konferencje Integrating International Students (2016 i 2018). Najnowszą aktywnością kierowanego przez nią referatu (od 2020 r.) jest realizacja finansowanego przez Komisję Europejską projektu „European Pact for Integration”.

Patronat

Partnerzy

Sekretariat