Laureaci 2020

Kategoria: Nagroda Specjalna

Marek Tukiendorf

W środku wakacji odszedł od nas nagle prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, najmłodszy rektor wśród polskich uczelni technicznych. Człowiek niezwykły.

W imieniu KRASP z niezwykłym zapałem i talentem angażował się w otwieranie nowych kierunków współpracy – na poziomie uczelni i konferencji rektorów, na wschodzie i zachodzie, w Europie, Azji i Ameryce… robił to bardzo efektywnie. Umiędzynarodowienie to wysiłek zespołowy. Nawet największa uczelnia niewiele w niej sama osiągnie jeśli nie będzie miała wsparcia środowiska akademickiego i państwa. Marek całą duszą był państwowcem. Był Budowniczym, pragnącym wznosić nowe konstrukcje, a zarazem Ogrodnikiem, starannie pielęgnującym to, co inni przed nim posadzili…

Prof. Tukiendorf zrobił dla umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego bardzo dużo. Był to niezwykły czas, przedwcześnie przerwany… Przetartymi przez niego szlakami polskie uczelnie chodzić będą jeszcze wiele lat.

Uhonorowanie prof. Marka Tukiendorfa tytułem „Wybitna Gwiazda / Distinguished Star” – najwyższym stopniem przyznawanej od trzech lat Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalisation Stars - jest wyrazem szacunku i pamięci środowiska akademickiego dla dokonań prof. Tukiendorfa.

 

Patronat

Partnerzy

Sekretariat