Kategoria: Rising Star

ANTON BLAZHEIEV

Politechnika Lubelska

Celuje w organizowaniu małych, ale bardzo ważnych w życiu uczelni wydarzeń. Od czterech lat konsekwentnie i z wielką pomysłowością aktywizuje środowisko studentów zagranicznych Politechniki Lubelskiej i dąży do jak największej integracji społeczności akademickiej. – To właśnie troska o każdego pojedynczego żaka z zagranicy uwiarygodnia bowiem uczelnię w oczach studentów i kształtuje jej wizerunek wśród kolejnych kandydatów na studia z zagranicy – twierdzi Anton Blazheiev, specjalista w Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego Politechniki Lubelskiej (PL), uhonorowany nagrodą Rising Star 2021.

O wartości umiędzynarodowienia uczelni sądzi tak: – Obecność studentów i pracowników naukowych z zagranicy wzbogaca uczelnię o nowe doświadczenie i zupełnie inaczej kształtuje relacje w całej społeczności akademickiej.

Swoje zadania jako pracownika Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego na PL rozumie przede wszystkim jako aktywizowanie studentów zagranicznych – wskazywanie im czekających ich na uczelni i w jej otoczeniu możliwości, by w pełni korzystali z życia akademickiego, a tym samym jak najlepiej rozwijali swój potencjał i potem promowali uczelnię w rodzinnym kraju. Z tego właśnie podejścia wzięły się takie pomysły jak tematyczne oprowadzanie po kampusie PL i po Lublinie (tematyczne, bo z nastawieniem na miejsca, które w czasie pobytu na uczelni będzie odwiedzał student zagraniczny, by załatwiać różne konieczne sprawy typu zameldowanie) czy spotkania ze studentami starszych lat i absolwentami jako naturalnymi „ambasadorami” uczelni wśród swoich młodszych kolegów.

Jak tłumaczy Blazheiev, inspiracją do podejmowanych przez niego działań jest jego własne życie i doświadczenia: – Sam pochodzę z wielodzietnej rodziny, a ponieważ jestem najstarszy z czternaściorga rodzeństwa, czymś naturalnym jest dla mnie roztaczanie opieki nad kimś młodszym, pomaganie takim osobom w ich rozwoju. W tym się po prostu realizuję – opowiada. – Z kolei doświadczenie bycia jedynym studentem zagranicznym na roku w czasie moich studiów na KUL i świadomość tego, jakie problemy może mieć obcokrajowiec w nowym, nieznanym dla siebie środowisku, pozwala mi lepiej wczuć się w sytuację obecnych studentów z zagranicy i zrozumieć ich potrzeby. Z przymrużeniem oka mówi, że w swojej pracy musi być trochę psychologiem, trochę rodzicem, trochę lekarzem dla studentów, którymi się opiekuje.

Na Politechnice Lubelskiej zainicjował np. „Dni Ukraińskie” czy „Dni Białoruskie”, ale także mniej typowe działania, jak np. grę terenową po kampusie dla świeżo upieczonych studentów zagranicznych PL czy akcję „Przez żołądek do... integracji”, czyli wspólne gotowanie barszczu ukraińskiego. – Od lat już przyjąłem taki sposób podtrzymywania prywatnych relacji, że jeśli się spotykamy ze znajomymi, zawsze umawiamy się u kogoś w domu i wspólnie gotujemy, rozmawiając przy tym na bardzo różne tematy czy śpiewając. I wiem, że w trakcie takich spotkań najłatwiej jest opowiedzieć o swoich problemach, wątpliwościach czy sukcesach. Takie doświadczenie mocno spaja ludzi i przekłada się na ich późniejsze relacje – tłumaczy Blazheiev. Dodaje, odnosząc się już do akcji organizowanych na uczelni dla studentów zagranicznych, że dzięki uczestnictwu we wspólnym gotowaniu czy wspólnym koncertowaniu studenci wiedzą, że pracownicy uczelni to nie tylko ludzie zza biurek, ale przede wszystkim osoby im życzliwe, z którymi można robić fajne rzeczy i którzy nie zostawią ich samych w razie potrzeby. Blazheiev zauważa też, że to działa w obie strony: – Wymyśliłem koncert dla wszystkich kobiet na uczelni z okazji 8 marca oraz międzynarodowy wieczór kolęd, by pokazać całej społeczności, że studenci mogą i chcą coś dobrego dla niej zrobić. W ten sposób społeczność uczelni staje się bardziej otwarta – stwierdza.

Przyznana mu nagroda Rising Star 2021 to dla niego dodatkowa motywacja do pracy i inspiracja do dalszych działań, na które pomysłów i tak mu nie brakuje, bo – jak zdradza – żyje swoją pracą i wierzy w sens tego, co robi.

Magda Tytuła


Anton Blazheiev – absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (stypendysta Fundacji Jana Pawła II), od 2017 r. zatrudniony w Politechnice Lubelskiej w Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego. Aktywny w programie Study in Lublin (rekrutuje studentów zagranicznych na studia na lubelskich uczelniach). Od lat związany z Centrum Wolontariatu w Lublinie i Stowarzyszeniem Solidarności Globalnej, koordynował program wolontariacki na rzecz uchodźców „W Drodze”, był wolontariuszem i tłumaczem podczas misji w Gruzji i Białorusi. W ramach wolontariatu od kilkunastu lat działa też jako lokalny przewodnik przybliżający zagranicznym gościom historię Lublina.

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Patronat

Partnerzy

Sekretariat