Kategoria: Marketing Star

PAULINA BOROŃ – KACPEREK

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Własne doświadczenia ze studiów za granicą, pracowitość oraz umiejętność pójścia na kompromis w sytuacji, w której takie opuszczenie gardy prowadzi do pozytywnych dla uczelni rozwiązań – to według Pauliny Boroń-Kacperek, dyrektor Biura Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr) trzy istotne cechy, które owocują w pracy marketingowca zajmującego się obszarem umiędzynarodowienia. Przyznanie jej nagrody Marketing Star 2021 to dla niej znak, że osiem lat jej ciężkiej codziennej pracy, którą jak mówi, kocha, zostało szerzej dostrzeżone.

- Jako dyrektor potrafiła stworzyć świetnie funkcjonujący zespół specjalistów pracujących ze studentami zagranicznymi – tak rekomenduje ją Dariusz Ostrowski, dyrektor zarządzający Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., instytucji, która przez dwa lata (2019-2020) wspólnie z UPWr. realizowała projekt „SKILLS for STUDIES. Międzynarodowa promocja oferty dydaktycznej UPWr wśród kandydatów na studia z zagranicy poprzez efektywne nauczanie na odległość jako sposób budowania marki nowoczesnego uniwersytetu badawczego”.

Sama Boroń-Kacperek za swoją zaletę, która przynosi jej zawodowe sukcesy, uznaje właśnie umiejętność budowania relacji z ludźmi. To zaskutkowało stworzeniem na UPWr w ramach kierowanej przez nią jednostki znakomitego i bardzo pracowitego zespołu, który oprócz właśnie tej sumienności oraz kompetencji językowych, cechuje się otwartością na nowe metody działania (takie jak choćby dedykowane kursy przygotowawcze dla cudzoziemców czy wykorzystanie real marketingu w promocji studiów.

Na dobre relacje w jej zespole wpływa zapewne też umiejętność traktowania porażek jako cennego doświadczenia, które może zaprocentować w przyszłości – lepszą wiedzą, lepszym przygotowaniem się do stawianych sobie celów, lepszymi pomysłami. Boroń-Kacperek zdradza: – Sama nie roztrząsam przeszłości, tylko idę dalej. I nie boję się przyjmować krytyki czy mierzyć się z konfliktem. Uważam, że tak krytyka, jak i konflikt mogą budować, pozwalają też inaczej spojrzeć na wykonywane zadania oraz stawiane sobie cele.

Dziś, w pandemicznej rzeczywistości, za najważniejsze marketingowe wyzwanie uznaje takie przygotowanie oferty dla kandydatów, by stanowiła ona jak najpełniejszą i w dodatku łatwo odnajdywalną informację o uczelni. – Nie da się ukryć, że wirtualna przestrzeń nigdy nie zastąpi w pełni tego, co można bezpośrednio zobaczyć, usłyszeć czy czego można dotknąć i posmakować – stwierdza Boroń-Kacperek. – Dlatego obecna sytuacja stanowi wyzwanie, jeśli chodzi o uruchomienie naszych zdolności komunikacyjnych przy rekrutacji. Wcześniej potencjalni kandydaci nierzadko przyjeżdżali na uczelnię przed podjęciem ostatecznej decyzji, robili rekonesans, spotykali się ze studentami i pracownikami uczelni. Dziś musi im wystarczyć rozmowa telefoniczna czy kontakt przez platformy internetowe i media społecznościowe.

Jak dalej wyjaśnia Marketing Star 2021, dodatkowa trudność, z którą się mierzy na swojej uczelni, wynika z faktu, że globalnie tylko 1-2 proc. kandydatów na studia wybiera kierunki przyrodnicze: – Musimy więc znaleźć sposoby, jak przekonywać potencjalnych studentów UPWr, że to właśnie nasza uczelnia oferuje kierunki przyszłościowe, dające godziwe zarobki i dobrą pracę.

Boroń-Kacperek wybrała prosty model działania: przekonuje, że skoro podstawy funkcjonowania ludzi daje Ziemia: woda, zasoby naturalne, produkty żywnościowe, to zasadne jest promowanie właśnie kierunków przyrodniczych jako tych, które kształcą ekspertów od odnawialnych źródeł energii, technologii żywności (jej produkowania, przetwarzania i przechowywania) czy weterynarii, jej zespół robi to nowoczesnymi metodami VR-marketingowymi – przygotowując filmiki, animacje czy spotkania online. – To dziś dla nas spore wyzwanie, bo takich materiałów trzeba przygotowywać dużo w krótkim czasie, by szybko dotrzeć z informacją do potencjalnych kandydatów – opowiada.

Magda Tytuła


Paulina Boroń-Kacperek – absolwentka politologii ze specjalnością europeistyka na Uniwersytecie Opolskim (2006), stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Bundestagu (2008) oraz Fundacji Edukacyjnej Roberta Boscha (2011), od 2013 r. związana z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora Biura Rekrutacji. Od wielu lat koordynuje na uczelni program Study in Wrocław. Jest współautorką projektu (zrealizowany 2019-2020 wspólnie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej) „Międzynarodowa promocja oferty dydaktycznej UPWr. wśród kandydatów na studia z zagranicy poprzez efektywne nauczanie na odległość jako sposób budowania marki nowoczesnego uniwersytetu badawczego” oraz kierownikiem projektu „Międzynarodowa kampania informacyjno-promocyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu skierowana do kandydatów z zagranicy zainteresowanych studiami przyrodniczo-technologicznymi. „WUELS – Natural algorithm for success”, w których wykorzystano nowoczesne narzędzia marketingowe.

 

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Patronat

Partnerzy

Sekretariat