Laureaci 2018

Kategoria: Teaching Star

Dr Monika Kopytowska

Pełnomocniczka dziekana Wydziału Filologicznego ds. programu Erasmus, Uniwersytet Łódzki

W ciągu ostatnich 10 lat odegrała kluczową rolę w internacjonalizacji procesu kształcenia na Wydziale Filologicznym UŁ poprzez konsekwentne rozwijanie i wzbogacanie oferty dydaktycznej dla studentów z zagranicy, zwiększenie aktywności zagranicznej studentów, działania mające na celu integrację studentów obcokrajowców ze studentami polskimi.  Pracowała także na rzecz wspierania i upowszechnianie międzynarodowych programów mobilności studentów, doktorantów i pracowników oraz organizowała wykłady i warsztaty dotyczące komunikacji interkulturowej i różnorodności skierowane zarówno do społeczności akademickiej, jak i środowiska zewnętrznego.

Dr Monika Kopytowska prowadzi zarówno badania jak i zajęcia z zakresu komunikacji interkulturowej, tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej, a także roli mediów w promowaniu różnorodności Zajęcia te od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów polskich i zagranicznych.

W kwestii edukacji interkulturowej współpracuje z instytucjami partnerskimi nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych i Afryce. Prestiżowe stypendium Departamentu Stanu USA dla edukatorów medialnych przełożyło się na ofertę dydaktyczną nowego programu Dziennikarstwa Międzynarodowego, w tworzeniu którego dr Kopytowska brała udział i w ramach którego aktualnie prowadzi zajęcia.

Swoim doświadczeniem w zakresie dydaktyki i mobilności dzieliła się również jako egzaminator zewnętrzny Uniwersytetu w Nairobi (Kenia) oraz wykładowca prowadzący tam zajęcia, a także podczas warsztatów z zakresu tożsamości, różnorodności i komunikacji w Rwandzie i Zambii.

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Patronat

Partnerzy

Sekretariat