Laureaci 2018

Kategoria: Rising Star

Emilia Wojtczak

Doradca studenta zagranicznego w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej. Autorka i realizatorka projektu „PP dookoła świata – kawiarenka międzykulturowa”.

Emilia Wojtczak jest z wykształcenia pedagogiem, doradcą zawodowym. Przed podjęciem pracy na Politechnice Poznańskiej należała do Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu” i koordynowała w Poznaniu międzynarodowy projekt „Glocal Tour – Our World In Your City” – mobilną wystawę dotycząca problemów Globalnego Południa i Milenijnych Celów Rozwoju. Spędziła rok na wolontariacie w Amazonii w Peru, realizując projekt MSZ w ramach programu „Wolontariat polska pomoc”. Emilia Wojtczak równie efektywnie działa na rzecz nowych inicjatyw międzyuczelnianych w Indiach. W minionych trzech latach kilkakrotnie reprezentowała Politechnikę Poznańską podczas targów edukacyjnych w Indiach. Dwa razy brała też udział w misjach edukacyjnej do Chin, które zaowocowały nowymi umowami oraz aktywną współpracą z uczelniami.

Jednym z najciekawszych i najbardziej nowatorskich pomysłów Emilii Wojtczak jest realizacja projektu kawiarenki międzykulturowej - comiesięcznych spotkań służących integracji międzykulturowej społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej. Uczestnicy, poznając niuanse kulturowe, obalają stereotypy. Do tej pory odbyło się 9 spotkań. Na każdym z nich prezentowana jest Polska oraz 3-4 inne wybrane kraje. Emilia Wojtczak jest również współorganizatorką Tygodnia Międzykulturowego, realizowanego wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Raz do roku w ramach Tygodnia Międzykulturowego odbywa się cykl spotkań i warsztatów, które mają na celu przybliżanie odmiennych kultur. Wychodząc naprzeciw potrzebom nowo przyjętych studentów zagranicznych, opracowała przewodnik zawierający najbardziej przydatne i ważne informacje, niezbędne w pierwszym okresie po przyjeździe do obcego kraju. Przewodnik będzie wkrótce dostępny w formie aplikacji. Zainicjowała również powstanie programu „PUT Buddy” służącego wsparciu studentów zagranicznych.

W przyszłości planuje rozwój współpracy Politechniki Poznańskiej z uczelniami w Peru i innych krajach Ameryki Płd., w szczególności w zakresie wymiany studenckich i wsparciu kontaktów badawczych. Istotnym celem jest również organizowanie nowych wydarzeń służących integracji studentów zagranicznych w Politechnice Poznańskiej, budowaniu postaw wzajemnego zrozumienia i szacunku.

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Patronat

Partnerzy

Sekretariat