Laureaci 2018

Kategoria: Research Star

Dr hab. Dominik Antonowicz

Pełnomocnik rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych
Kierownik Zakładu Socjologii Nauki na Wydziale Humanistycznym UMK

- Nowoczesność przejawia się otwartością myślenia, otwartością na drugiego człowieka, otwartością na poznawanie świata, o którym prawda często okazuje się być zupełnie inna niż nasze pierwotne wyobrażenia - powiedział dr hab. Dominik Antonowicz w jednym z wywiadów. Doskonale znany w środowisku akademickim, stał się rozpoznawalny także w Toruniu, gdy pojawił się na… plakatach promujących uczelnię m.in. na przystankach komunikacji miejskiej.

Dominik Antonowicz jest absolwentem UMK na kierunku socjologia oraz Birmingham University na kierunku Public Management. Z UMK jest związany od 2002 r. Zajmuje się badaniem polityki publicznej w zakresie szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza ewaluacją badań naukowych, a także ustrojem i zarządzeniem instytucjami akademickimi. Prowadzi również badania nad społecznym fenomenem kibicowania. - Gdy podróżuję po świecie jako badacz szkolnictwa wyższego, staram się zawsze korzystać z okazji i wbijać na mecze - mówi.

Pracował w School of Public Policy, University of Birmingham (UK), Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente oraz Centro de Investigaçao de Politicas do Ensino Superior (CIPES) na University of Porto. Od 2011 r. jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Uczestniczył w dużych projektach badawczych: jako kierownik w University governance models and policy implementation (EY), jako zastępca kierownika w Ustawa 2.0 a także jako post-doc w programie MAESTRO Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego, a także  badacz projektach: EUROAC – The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challnage (ESF) oraz NORPOL – Polish Higher Education and the European Higher Education Research Area. Comparative Analysis and the Transfer of Good Practices (EEE Grants), który był  realizowanym przy współpracy z zespołem badaczy pracujących na Uniwersytecie w Oslo.

Jako ekspert i doradca współpracował z OECD, Komisją Europejską, a także rządem ukraińskim oraz think-tankami w całej Europie.  Zasiadał w wielu strategicznych zespołach eksperckich pracujących przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

Jest autorem dwóch książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego publikowanych w najbardziej prestiżowych polskich międzynarodowych periodykach naukowych.

 

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Patronat

Partnerzy

Sekretariat