Laureaci 2018

Kategoria: Marketing Star

Ewa Kiszka

Kierowniczka Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szefowa Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych GUMed, koordynatorka uczelniana programów: Erasmus+, Ready, Study, GO! Study in Poland, Study in Pomorskie, Study in Gdansk, Model Wspierania Imigrantów, Model Równego Traktowania, organizatorka warsztatów, wypraw promocyjnych, autorka artykułów o internacjonalizacji uczelni, niestrudzona podróżniczka – w życiu zawodowym i prywatnym – to tylko część aktywności Ewy Kiszki. Na pytanie, jak udaje się jej pogodzić tyle zajęć, odpowiada po prostu: Moja praca jest moją pasją: lubię ludzi, lubię poznawać nowe, odmienne kultury.  Przez całe życie robiłam dużo rzeczy na raz.  Każdy zrealizowany projekt daje mi satysfakcję, radość i siłę do kolejnych przedsięwzięć. Nie cierpię sprawozdań, za to  uwielbiam nowe i „niemożliwe " do zrealizowania wyzwania!

Ewa kieruje swoim działem od momentu jego powstania, czyli od roku 1997. Utworzyła go na bazie projektu dofinansowanego ze środków przedakcesyjnych TEMPUS i wypracowanych w ramach projektu dobrych praktyk. W ciągu roku od uruchomienia działu, GUMed rozpoczął realizację programu Erasmus, a Ewa Kiszka jest jego koordynatorem, co jednak absolutnie nie wyczerpuje jej niespożytej aktywności.

Wymieńmy zatem kilka, z wielu funkcji i zajęć, które wykonuje. Organizuje wydarzenia dotyczące umiędzynarodowienia, warsztaty dla administracji uczelni mające na celu podnoszenie kompetencji międzykulturowych pracowników, wygłasza wykłady, prowadzi sesje m.in. na konferencjach Stowarzyszenia PRom, IROsForum, na dorocznych konferencjach „Studenci zagraniczni”. Stworzyła i nadzoruje nową organizację studencką ESMUG, której głównym zadaniem jest opieka i integracja studentów zagranicznych, promuje GUMed za granicą, także w mediach społecznościowych, organizuje wyjazdy promocyjne, nawiązuje kontakty z agencjami rekrutacyjnymi i organizacjami takimi jak British Council, publikuje teksty na temat umiędzynarodowienia, tworzy sieci współpracy… Kiedy już zrobi, co zaplanowała, ma mnóstwo czasu wolnego, który poświęca nie tylko na pielęgnację wspaniałej działki i podróże, ale także na pracę społeczną – jest wiceprezesem Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom.  

Efekty pracy Ewy są wyraźnie widoczne: Gdański Uniwersytet Medyczny, ze współczynnikiem umiędzynarodowienia na poziomie 19 procent, zajmuje 2. miejsce wśród polskich uczelni medycznych i 8. wśród wszystkich uczelni akademickich w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy.

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Patronat

Partnerzy

Sekretariat