Kategoria: Research Star

prof. dr hab. Marek Kwiek

Prof. Marek Kwiek jest dyrektorem Centrum Studiów nad Polityką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od niemal dwudziestu lat prowadzi rozległe, międzynarodowe badania instytucji uniwersytetu w Europie i europejskiej polityki naukowej.

Jest międzynarodowym doradcą i ekspertem m.in. dla Komisji Europejskiej, OECD, Rady Europy, OBWE, USAID, UNDP i Banku Światowego. Był kierownikiem lub partnerem w pięćdziesięciu projektach międzynarodowych związanych z badaniami szkolnictwa wyższego i polityką edukacyjną (finansowanych m.in. przez Fundacje Fulbrighta, Forda i Rockefellera, unijne programy badawcze czy European Science Foundation).

Przez pięć lat kierował projektem badawczym Maestro (NCN), w 2015 został laureatem w Programie Mistrz (subsydium profesorskie) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), a w 2017 r. otrzymał Nagrodę Ministra Nauki za „wybitne osiągnięcia naukowe” (w kategorii „wkład do rozwoju społeczeństwa”).

Członek rad redakcyjnych prestiżowych międzynarodowych czasopism z dziedziny badań nad szkolnictwem wyższym. Publikuje przede wszystkim w obiegu międzynarodowym. Jego najnowsza monografia Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity właśnie ukazała się w wydawnictwie Routledge (London and New York, 2019), a jej uroczysta promocja odbyła się na dorocznym kongresie SRHE (Society for Research into Higher Education) w Anglii w grudniu 2018 r.

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Patronat

Partnerzy

Sekretariat