Kategoria: Marketing Star

Oleksandr Zakharchuk

Absolwent PJATK (Informatyka, zarządzanie projektami), który wykorzystuje wiedzę techniczną do marketingu zagranicznego. W codziennej pracy posługuje się biegle trzema językami obcymi (angielski, polski i rosyjski) oraz swoim ojczystym – ukraińskim.

Po raz pierwszy w blisko 20-letniej historii Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich, Oleksandr został wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków jako członek zarządu z zagranicy.

Od 2014 do 2018 zajmował się budowaniem wizerunku marki PJATK na rynkach zagranicznych, dbał o dobre relacje z kandydatami i studentami oraz zapewniał im wsparcie w kwestiach związanych ze studiami. Pomagał też zagranicznym kandydatom w kwestiach związanych z aplikowaniem na studia, m. in prowadził charytatywnie doradztwo personalne przy wyborze kierunku i uczelni. Brał także udział w tworzeniu projektu dla obcokrajowców przyjeżdżających na studia do Polski – Poland Now (layout strony, zarządzanie projektem).

W 2018 zaczął pracować w SWPS – pierwszym prywatnym uniwersytecie w kraju, który słynie z marketingu i realizacji niestandardowych projektów. Do zadań Oleksandra Zakharchuka należy budowanie dobrych relacji z zagranicznymi agentami rekrutującymi na studia.

www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl

Patronat

Partnerzy

Sekretariat