Szóstka Wspaniałych w Auli Kryształowej SGGW

17 stycznia, w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, podczas Gali Finałowej, która odbyła się w ramach konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2019”, uhonorowano laureatów drugiej edycji „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2019”.

Misją   Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu szkół wyższych. Wskazywane są osoby, które zajmują się umiędzynarodowieniem w praktyce np. w działach rekrutacji i marketingu, jak i wyróżniający się nauczyciele akademiccy oraz wybitni badacze umiędzynarodowienia. Przyznawane są także nagrody specjalne: dla wschodzącej gwiazdy umiędzynarodowienia (Rising Star) oraz dla osoby, która ma na tym polu szczególne osiągnięcia (Distinguished Star).

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę składającą się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia, pod honorowym patronatem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina i przewodniczącego KRASP, rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta.

Zdobywcy Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2019:

Gwiazda Zarządzania – Management Star
Dorota Maciejowska
Kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Gwiazda Marketingu - Marketing Star
Oleksandr Zakharchuk
Specjalista ds. rekrutacji SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Gwiazda Kształcenia – Teaching Star
Dr hab. med. Sławomir Wójcik
Adiunkt Zakładu Anatomii I Neurobiologii, kierownik Działu rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Wschodząca Gwiazda - Rising Star
Dr Agata Karska
Pełnomocniczka dziekana do spraw umiędzynarodowienia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Gwiazda Badań – Research Star
Prof. dr hab. Marek Kwiek,
Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybitna Gwiazda – Distinguished Star za wizję i odwagę stworzenia prawdziwie międzynarodowej uczelni
Prof. dr hab. Andrzej Koźmiński
Założyciel i prezydent Akademii Leona Koźmińskiego.

Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom!

Edycja 2018

Patronat

Partnerzy

Sekretariat