Laureaci 2018

Kategoria: Research Star

Dr hab. Dominik Antonowicz

Pełnomocnik rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych, Kierownik Zakładu Socjologii Nauki na Wydziale Humanistycznym UMK. - Nowoczesność przejawia się otwartością myślenia, otwartością na drugiego człowieka, otwartością na poznawanie świata, o którym prawda często okazuje się być zupełnie inna niż nasze pierwotne wyobrażenia - powiedział dr hab. Dominik Antonowicz w jednym z wywiadów. Doskonale znany w środowisku akademickim, stał się rozpoznawalny także w Toruniu, gdy pojawił się na… plakatach promujących uczelnię m.in. na przystankach komunikacji miejskiej.

Czytaj więcej...

Kategoria: Management Star

Dr Magdalena Popowska

Prodziekan ds. międzynarodowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (2008-2016) Politechniki Gdańskiej. Koordynatorka programu Erasmus + (2005-2017.) Przewodnicząca Komisji Senackiej ds. Umiędzynarodowienia PG. Pełnomocniczka Rektora ds. Współpracy Akademickiej z CHRL. Niemal od początku swojej kariery zawodowej na Politechnice Gdańskiej była zaangażowana w zarządzanie międzynarodowymi projektami oraz w działania na rzecz rozwoju umiędzynarodowienia uczelni. W pierwszych latach współtworzyła i współzarządzała projektem TEMPUS 09640-95, w ramach którego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG powstało kilka studiów podyplomowych, w tym Francusko-Polskie Studium Podyplomowe w Dziedzinie Finansów, realizowane z Ecole Supérieure de Commerce de Rouen oraz Centre de Formation des Cadres Bancaires de Paris. W ramach tego studium dyplomy francuskie tzw. III cyklu uzyskało około 200 polskich studentów.

Czytaj więcej...

Kategoria: Teaching Star

Dr Monika Kopytowska

Pełnomocniczka dziekana Wydziału Filologicznego ds. programu Erasmus, Uniwersytet Łódzki. W ciągu ostatnich 10 lat odegrała kluczową rolę w internacjonalizacji procesu kształcenia na Wydziale Filologicznym UŁ poprzez konsekwentne rozwijanie i wzbogacanie oferty dydaktycznej dla studentów z zagranicy, zwiększenie aktywności zagranicznej studentów, działania mające na celu integrację studentów obcokrajowców ze studentami polskimi.  Pracowała także na rzecz wspierania i upowszechnianie międzynarodowych programów mobilności studentów, doktorantów i pracowników oraz organizowała wykłady i warsztaty dotyczące komunikacji interkulturowej i różnorodności skierowane zarówno do społeczności akademickiej, jak i środowiska zewnętrznego.

Czytaj więcej...

Kategoria: Marketing Star

Ewa Kiszka

Kierowniczka Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Szefowa Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych GUMed, koordynatorka uczelniana programów: Erasmus+, Ready, Study, GO! Study in Poland, Study in Pomorskie, Study in Gdansk, Model Wspierania Imigrantów, Model Równego Traktowania, organizatorka warsztatów, wypraw promocyjnych, autorka artykułów o internacjonalizacji uczelni, niestrudzona podróżniczka – w życiu zawodowym i prywatnym – to tylko część aktywności Ewy Kiszki. Na pytanie, jak udaje się jej pogodzić tyle zajęć, odpowiada po prostu: Moja praca jest moją pasją: lubię ludzi, lubię poznawać nowe, odmienne kultury.  Przez całe życie robiłam dużo rzeczy na raz.  Każdy zrealizowany projekt daje mi satysfakcję, radość i siłę do kolejnych przedsięwzięć. Nie cierpię sprawozdań, za to  uwielbiam nowe i „niemożliwe " do zrealizowania wyzwania!

Czytaj więcej...

Kategoria: Rising Star

Emilia Wojtczak

Doradca studenta zagranicznego w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej. Autorka i realizatorka projektu „PP dookoła świata – kawiarenka międzykulturowa”. Emilia Wojtczak jest z wykształcenia pedagogiem, doradcą zawodowym. Przed podjęciem pracy na Politechnice Poznańskiej należała do Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu” i koordynowała w Poznaniu międzynarodowy projekt „Glocal Tour – Our World In Your City” – mobilną wystawę dotycząca problemów Globalnego Południa i Milenijnych Celów Rozwoju. Spędziła rok na wolontariacie w Amazonii w Peru, realizując projekt MSZ w ramach programu „Wolontariat polska pomoc”. Emilia Wojtczak równie efektywnie działa na rzecz nowych inicjatyw międzyuczelnianych w Indiach. W minionych trzech latach kilkakrotnie reprezentowała Politechnikę Poznańską podczas targów edukacyjnych w Indiach. Dwa razy brała też udział w misjach edukacyjnej do Chin, które zaowocowały nowymi umowami oraz aktywną współpracą z uczelniami.

Czytaj więcej...

Kategoria: Distinguished Star

Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński

Były rektor Politechniki Łódzkiej (wybierany czterokrotnie: 1990–1996 i 2002–2008). Były przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Twórca Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, działającego od 1992 roku. - Uważam, że współpraca międzynarodowa powinna stać się ważnym elementem procesu dydaktycznego. Głównym celem współpracy z zagranicą jest dążenie do tego, aby wytworzyć wśród pracowników i studentów świadomość międzynarodową. Byśmy wszyscy poczuli się obywatelami Europy, a w salach wykładowych i na korytarzach słychać było języki obce. Jest to cel odległy, ale należy zaszczepić jego świadomość, aby stał się bliski i realny – powiedział prof. Jan Krysiński w jednym z wywiadów. I nie chodzi o samą treść wywiadu, lecz o rok, w którym wypowiedział te, skądinąd słuszne, słowa: 1991!

Czytaj więcej...

Patronat

Partnerzy

Sekretariat